Matematika 6

Opakování 5. tř – práce s čísly docs 74e7ff46b6bb30e7f90182c3d3719710
Opakování 5. tř – slovní úlohy docs YouTube_logo
  Rýsujeme  docs
  Převody jednotek délky  docs
  Převody jednotek délky – příprava na test  docs
 Obvody – trojúhelník, čtverec, obdélník  docs
 Obsahy – čtverec, obdélník  docs
 Desetinná čísla – úvod  docs
 Desetinná čísla – sčítání, odčítání  docs that-quiz  that-quiz
 Desetinná čísla – násobení dělení  docs
 Oprava testu – desetinná čísla úvod, +, –  https://drive.google.com/drive/folders/0B9zy-qQW8LzNX3d4OFJGNXdPenc?usp=sharing