Fyzika 7

 Pohyb tělesa  drive_logo74e7ff46b6bb30e7f90182c3d3719710 74e7ff46b6bb30e7f90182c3d3719710 unnamed YouTube_logo
 Příklady  drive_logo
 Síly a jejich vlastnosti (úvod)  drive_logo
 Smykové tření, třecí síla  drive_logo
 Newtonovy pohybové zákony  drive_logo
 Tíhová síla Země a těžiště  drive_logo
 Moment síly, páka  drive_logo
 Vlastnosti kapalin, povrchové napětí  drive_logo
 Závislost hustoty kapaliny na teplotě  drive_logo
 Kapilární jevy  drive_logo
 Hydrostatický tlak  drive_logo
 Archimédův zákon  drive_logo
 Pascalův zákon  drive_logo
 Optické prostředí  drive_logo
 Zatmění Slunce a Měsíce  drive_logo