3. Objemy a povrchy těles

 Soustavy rovnic  YouTube_logo
 Soustavy rovnic – sl. úlohy  YouTube_logo
objem a povrch jehlanu YouTube_logo
objem a povrch kuželu YouTube_logo
objem a povrch koule YouTube_logo
 Funkce
 Body v souřadnicovém systému  that-quiz
 Funkce Desmos (e52p) (xhrz) (7jfm)  desmos  YouTube_logo
 Lineární funkce  YouTube_logodocs
 Lomené výrazy  docs
Matematická olympiáda  docs
 Slovní úlohy PŘÍJIMAČKY  YouTube_logo