Matematika 8

drive_logoYouTube_logo

YouTube_logo

  docsYouTube_logo

Rac
Celá čísla drive_logo
Druhá mocnina a odmocnina drive_logo
Pythagorova věta
Číselné výrazy
Mnohočleny
Mocniny s přirozeným mocnitelem  docs  YouTube_logo
Kruh, kružnice
Válec  YouTube_logo
 Lineární rovnice o jedné neznámé  drive_logo
 Rovnice – slovní úlohy  YouTube_logo
 Olympiáda a klokan  docs
 Konstrukce  YouTube_logo