Počátkem šedesátých let prohlásil americký psychiatr Leon Eisenberg, že normální dětské chování jako neposednost a nepozornost jsou možné projevy psychiatrického „syndromu“, nazvaného později Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), ačkoli pro to neměl žádné důkazy – rozbory krve, rentgenové snímky ani vyšetření mozku neprokázalo žádné fyzické onemocnění. Krátce před svou smrtí v roce 2009 Eisenberg přiznal, že ADHD byl hrozný omyl a nazval ji „ukázkovým příkladem fiktivní nemoci“.

z filmového dokumentu CCHR o temných stránkách psychiatrie

více na

http://bryan.blog.respekt.cz/vedecke-vymysly-jako-norma/

Nezlob, dostaneš prášek! Objevitel syndromu ADHD u dětí přiznal, že jde o fiktivní nemoc