Khanova škola je původně americký projekt nepedagoga – který tvořil výuková videa pro svou příbuznou a vysvětloval jí v nich látku s kterou měla potíže. Tyto videa se brzy stala populární a tak se tento ryze osobní projekt stal opravdu rozsáhlým. Potíž je v tom, že videa jsou anglicky. Nicméně nadace Karla Janečka podpořila českou verzi Khanovy školy a dala tak vzniknout již docela obsáhlé databázi výukových videí i v češtině. https://khanovaskola.cz/
Nejobsáhlejší nabídka videí je z matematiky, ale databáze obsahuje i videa z fyziky, chemie, přírodopisu i ekonomie. Určitě stojí za to žáky alespoň upozornit, že takový web existuje 😉

Originální web
https://www.khanacademy.org/