Nedávno jsem vyzkoušel výbornou aplikaci Toglic. Pokusím se Vám v několika málo větách vysvětlit, o co jde. Na webu toglic.cz se jako učitel registrujete pomocí standardní registrace a po dobu 10-ti dnů jej můžete zdarma vyzkoušet (ročně cca 1500 Kč) Vyberete si jednu s mnoha nabízených aktivit. Např. hra s čísly. Děti si rozdají tablety, rovněž se přihlásí a v okamžiku, kdy jsou přihlášeni, jim vyučující vybranou aktivitu spustí. V případě hry s čísly se na obrazovce každého tabletu objeví jiné číslo. Učitel pak může vymýšlet nejrůznější úkoly, např. seřaďte se od nejmenšího čísla, po největší nebo utvořte skupinky podle znaků dělitelnosti, rozdělte se na sudá a lichá atp. Děti baví tvořit např. dvojice, kdy jeden má na tabletu „obvod trojúhelníka“ a druhý „o = a + b + c“ Ač se to nezdá, při aktivitě bývá klid a děti dodržují pravidlo o tom, že si nesmí radit. Kontrola a náprava chyb, pak probíhá dohromady, kdy děti hledají chyby v řešení svých kamarádů.

Využití najde aplikace snad ve všech předmětech. V angličtině může posloužit pro správnou tvorbu vět – každý má jedno slovo z ang. věty a snaží se stoupnout si se svou částí, resp. slovem na správné místo.

V podstatě to není nic jiného, než staré dobré kartičky, které ale uděláte za zlomek času, což je obrovská výhoda. Při troše cviku máte vytvořenou aktivitu do 5 min.