Classkick je další z aplikací, které stojí za to vyzkoušet. O co jde? Vytvoříte si prezentaci s libovolným vzdělávacím obsahem (příklady, slepé mapy, diagramy atp.) A tuto prezentaci zpřístupníte žákům vygenerovaným kódem (odpadá nutnost registrace žáků) a každému dítěti se na jeho zařízení vytvoří automaticky kopie do které může vpisovat své odpovědi. (a to jak prstem, tak klávesnicí) Žák má k dispozici dvě tlačítka. Tlačítko, prosím pomozte, po jehož zmáčknutí jste v učitelské administraci upozorněni a můžete rychle pomoci drobnou nápovědou a dále tlačítko „prosím zkontrolovat“ Vy, jako učitelé, máte tlačítka s předdefinovaným obsahem, tzv. odznaky. Můžete vytvořit odznaky klasické hodnotící stupnice 1-5 nebo předdefinovat slovní hodnocení. Super je, že každé dítě může pracovat samostatně a hlavně podle svého tempa. Vy máte přehled, protože vidíte práci všech vašich žáků u sebe na monitoru a svůj čas věnujete jen těm, kteří to momentálně potřebují.

http://www.classkick.com/teachers-get-started